Helping verb: Pengertian dan contoh penggunaannya

Apa itu Helping Verb

Apa itu Helping Verb? Helping verbs dikenal juga dengan sebutan “auxiliary verbs” dan sering diartikan sebagai kata kerja bantu. Sesuai dengan namanya, helping verbs berfungsi untuk membantu menjelaskan dan mempertegas makna dari kata kerja utama (main verb). Helping verbs digunakan sebelum main verb, seperti pada contoh berikut ini: I do want to go She is …

Read moreHelping verb: Pengertian dan contoh penggunaannya